http://www.alinaorlicka.witryna.info/

Tajemnica życia tkwi w poszukiwaniu Piękna

 

motto: Przesypiać każdą jedną trzecią doby - to jak przesypiać swoje życie.
Wolę patrzeć ze śmiałością w twarz Nocy tak, by pod wpływem mojej woli i mojego spojrzenia
spuściła wzrok i by jej ciemność - ustępowała światłu mojego Dnia...


Spotkania autorskie. Wieczory, poranki, popołudnia autorskie... - czym są dla mnie?

Ekscytacją zetknięcia się z innym Człowiekiem, z jego osobowością i wrażliwością; z Człowiekiem, na którego, mam świadomość, mogę  oddziaływać swoją osobowością i wrażliwością: Słowem.

Słowem mówionym, pisanym,  a  często zapisanym - na nośnikach cyfrowych, w postaci płyt CD.
Słowo ma dla mnie szczególną moc sprawczą: jest ono uzewnętrznieniem Myśli:
to Myśli tworzą Słowa, te zaś - rodzą Czyny.

O czym piszę? O Miłości. Tej, romantycznej i tej zmysłowej.

Piszę od siebie, a niektórzy mówią, że o sobie.

O Kobiecie - o jej odczuwalności, subtelności, namiętności, radości bycia Kobietą.

Z natury jestem optymistką i moja twórczość jest optymistyczna: dzielę się Radością, dostrzegam Piękno i dążę do Harmonii trzech sfer, trzech jaźni Człowieka: tej, wymagającej jak dziecko, przytulenia - zwanej podświadomością... tej, przesyconej zmysłowością cielesności... i tej, uduchowionej, która intelektem i elokwencją otula Człowieka wrażliwością na doznania estetyczne.

Myśli ubrane w Słowa...

Słowa przekształcone w formę: poetycką, literacką - w Piękno. 

Publiczność...

Publiczność może uczynić tylko jedno: podziękować Artyście za wzruszenia.Meine poetische Präsentationen


motto: Ein jedes Zweidrittel Tags und Nacht zu schlafen - hieße es sein Leben zu verschlafen …

Ich möchte lieber mutig ins Gesichts der Nacht schauen, so als ob sie unter meinen Willen und Anblick ihr Augenpaar senkt und ihr Finsternis durch mein Tageslicht verdrängt wird...


Das Geheimnis des Lebens liegt in der Suche nach der Schönheit

 

Meine poetische Präsentationen... - was bedeuten sie für mich?

Aufregung mit dem anderen Mensch zu verkehren, mit seiner Persönlichkeit und Empfindlichkeit;  mit dem Mensch, den ich mit meiner Persönlichkeit und Empfindlichkeit beeinflussen kann: mit dem Wortlaut.
Mit dem gesprochenen, geschriebenen Wort, oft in digitaler Form gespeichert auf einer CD - Platte.
Das Wort hat für mich eine besondere Wirkungskraft: es ist eine Ausprägung der Gedanken:
die Gedanken bilden die Worte, welche dann zu Taten führen.
Worüber schreibe ich? Über die Liebe, über jene romantische und sinnliche Liebe.
Ich schreibe von mir aus und wie die manchen Leute sagen über mich selbst….
Über die Frau - über ihre Empfindungen, Feinheit, Leidenschaft und über die Freude Frau zu sein.
Von der Natur aus bin ich eine Optimistin und auch mein Schaffen ist optimistisch: ich teile mich mit der Freude, ich ersehe die Schönheit und
strebe nach Harmonie von drei Sphären, drei Ich von dem Mensch: dieses Ich, anspruchsvoll wie ein Kind mit Bedürfnis zum Umarmen - Unterbewusstsein genannt… dieses Ich, mit körperlicher Sinnlichkeit überfüllt… und dieses geistliches Ich, das mit Intellekt und Beredsamkeit den Menschen umhüllt und macht ihn empfindlich auf die ästhetische Empfindungen…
Die Gedanken verkleidet in die Worte…
die Worte umgewandelt in die Formen: poetische Form, literarische Form.. in die Schönheit.
Das Publikum…
Das Publikum kann nur eins machen: dem Künstler für die Ergriffenheit bedanken...

 

Prawa autorskie,intelektualne i majątkowe Aliny Orlickiej  w zakresie pomysłu, tekstu i ilustracji - zastrzeżone.© Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie całości i fragmentów, przeróbek, plagiatu w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechniania i publikacji  - bez jej wiedzy i zgody.©

Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy: zamieszczam na tej witrynie tylko autobiografię ( w znaczeniu encyklopedycznym ) i swoje utwory poetyckie  - pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy ani w inny sposób z uzytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.