http://www.alinaorlicka.witryna.info/
Matka-Ziemia

Alina Orlicka

Matka-Ziemia I ©

motto: Podziel się Słowem, Podziel się Sercem.


Jakże jesteś mała, a wielka
w zamyśle Wszechświata, nasza Matko-Ziemio!… W konsze swego brzucha nosisz żywoty istnień: Siostry, Ojca, Matki, Brata…

W twoim krwiobiegu
tętnią płody urodzajnej ziemi –
gdy się urodzą
będziesz je karmiła
piersiami swojemi…

W sercu twoim duma,
godność, podziw i szacunek
dla całej Przyrody, którą miłujesz:
od pasm gór, po obłoki
i po horyzont życiodajnej wody…

W każdej roślinie, zwierzęciu,
kamieniu upatrujesz
Bogactwa, Piękna i Dobra.
Matko-Ziemio, w Miłości macierzyńskiej
dla nas jakże szczodra!...

05.02. 2016


Alina Orlicka

Matka-Ziemia II ©

Jest mnóstwo ziemi na Ziemi,
bo tak została stworzona,
by mogła wyżywić wszystkie swoje dzieci,
które z miłością tuli w ramionach.

Ona jedna. Matka. A my, jej dzieci?
Zamiast uskrzydlone z gniazda wylecieć –
tłoczymy się, rozpychamy, walczymy ze sobą.
Jest nas tyle, że razem możemy wiele, a jednak matkę czynimy ubogą…

I gdyby to nam przyszło ją wyżywić – umarłaby z głodu i pragnienia!…
Choć tak beztrosko, bezmyślnie ją grabimy,
lekceważąc jej prawa najświętsze
Ona, całe szczęście, że ciągle odżywa nas żywiąc i użyczając schronienia.


Alina Orlicka

♥ Wdzięczność ©

Wdzięczność Gratitude

Bądź błogosławiona Wodo,
Czuję Zachwyt, że w swoich wodach płodowych

powołujesz do życia wszelakie Istnienia.
Czuję Miłość, że w każdym z nas zawierasz cząstkę
potęgi praoceanu…

Wybacz nam, że zaśmiecamy twoje wody,
Daruj nam, że wzburzamy twój gniew
eskalacją naszej nienawiści i pogardy.
Odnów swoją krystaliczną strukturę...

Jak ty - każdą kroplą, tak ja wysławiam cię każdym moim słowem
i kryształem moich myśli, tak jak ty - płatkami śniegu…
Czuję Wdzięczność, że nas żywisz, poisz, tworzysz, pozwalasz nam żyć.
W moim Dziękczynieniu - dziękuję, że istniejesz.

23.03.2016

 

Alina Orlicka


Definicja Miłości - Wiatr Przemian ©

Ach, wiej i nie przestawaj wiać, Wietrze Przemian:
Niechaj odżyje Radością obolała Ziemia!
Niech Oceany, Morza, Jeziora, Potoki i Rzeki -
oczyszczą koryta Bólu, zmyją Nienawiści brzegi.

Niech śpiewają znów Ptaki przycichłe zawieruchą dziejów,
Zwierzęta przemówią i zawstydzą - szepcząc słowa Wybaczenia i Litości…
Kwiaty, Drzewa przypomną Pięknem, że Świat niczego tak bardzo nie potrzebuje
jak twojej, Człowieku – Dobroci, Przyjaźni i Miłości.

Ach, wiej i nie przestawaj wiać, Wietrze Przemian:
Niech oddycha Radością obolała Ziemia!
Deszcz, Śnieg, Obłoki potwierdzą, że jest sposób, jak naprawić Zło tego świata:
niech w każdym zakątku Globu - Człowiek Człowieka traktuje jak brata!...


16.11.2015

 

Alina Orlicka

Ветер Перемен - Oпределение любви. (Definicja Miłości - Definition of Love)

Ах, дуй и не останaвливайся дуть, Ветер Перемен,
Пусть вспыхнет Радостью наша страдающая Земля!
Пусть Океаны, Моря, Озёра, Ручьи и Реки -
Очистят корыта Боли и помоют Ненависти очаги!

Пусть снова поют птицы притихшие суматохой века,
Животные пусть промолвят со стыдом - шепча слова Прощения, Милосердия,
Цветы, деревья пусть припомнят Красотой, что мир ни в чём так не нуждается,
как в твоей Человек - Доброте, Дружбе и Любви!

Ах, дуй и не остановливайся дуть - Ветер Перемен:
Пусть дышит Радостью страдающая Земля!
Дождь, Снег, Облака подтвердят что у нас способ лишить Зло в этом мире:
Пусть в каждом уголке земного шара - Человек человеку Бpatoм станет!...

Alina Orlicka

Skrzydlaty Wiatr


Czerp energię z drzew, z kwiatów, z wody… -

Natura ci to daje w swej szczodrobliwości.

Otwórz się na coś więcej niż widzisz przed oczami:

oddychaj tylko Dobrem, buduj Dobro dziś, teraz -

dobrymi z przeszłości wspomnieniami.


Niczego w życiu nie zatrzymasz dłużej niż na chwilę,

Lecz najważniejsza jest właśnie ta chwila,

gdy Myśl twoja przeistacza się w Słowo,

a  Słowo w Czyn, jak przepoczwarza się larwa w motyla.


Buduj to  Dobro, Radość, Miłość najpierw w sobie,

zanim zaczniesz tego wymagać od siostry, brata.

chcesz być szczęśliwy? – dziel się tym Dobrem

i Dobrem zmieniaj oblicze świata.


Mówią ci, że nie Uczucia, a ważna jest przemoc, Zło i siła? -

nie wierz im, bo przeinaczają, by siać zniszczenie i strach.

Zasadą świata jest szczególna Moc, która jest we wszystkim,

która buduje i pomaga, otwórzmy dla niej miejsce w nas.


To dzieje się przez nas, w naszym przemienieniu

w  żarliwej modlitwie duszy utwórzmy krąg -

Powiedzmy Uczuciom: “ tak!”

w energii serca przekazywanej z rąk do rąk.


I nie bój się, nie lękaj, gdy Zło stanie w twoich drzwiach  -

powiedz  Złu, Nienawiści i Pysze: „nie!” -  Zdobądź się na odwagę.

„Nie byliśmy sobie przeznaczeni” – tak powiedz -

„Mieliśmy tylko  sobie dopomóc, by znaleźć Równowagę”.


Równowagę, która tkwi w  Harmonii Wszechświata.

Wybacz tym, których Egoizm zaślepia.  Z dziecięcą ufnością

przytul tych skrzywdzonych i tych, którzy błądzą.

Uwierz, prowadzi nas przez życie skrzydlaty Wiatr – wysłannik Nieba i Miłości.

16. 07.2016

Alina Orlicka

My, ludzie

motto:  Nikomu nic dłużni nie będziecie, oprócz Miłości wzajemnej. /Biblia/


Bóg stworzył świat, bo to, co uczynił – miłuje.

To nie On, a źli ludzie sprawiają, że szerzy się zło i nienawiść,

która Dobro i Zgodę psuje.


On nas chroni. Nieprawdą jest, że chce wojen i zniszczenia.

On chce nas uczyć i nam wytłumaczyć,

że dał nam dar najcenniejszy: dar Istnienia.


A my? Ledwie staniemy na nogi – przyswajamy nie boskie, a ludzkie prawa.

A to, że przez to giną ludzie, mówimy:

„To boska, a nie nasza sprawa.”


„Nasiona wojen niesie wiatr niezgody” – o, jakże chętnie i Wiatr oskarżymy…

Powietrze i Wodę, Roślinność i Zwierzęta, byleby nie siebie,

by oczyścić sumienie z poczucia winy za to, co sami czynimy.


O, my, mocarze, jakże mali i słabi – na nic nasza fałszywa potęga,

bo każdy z nas umrze i pójdzie w niepamięć,

choć udaje, że się nie boi i przed Bogiem nie klęka.


Nie o pokorę Bogu chodzi, nie o świątyń stawianie, ani dary z wdzięczności –

cóż Bogu po nich - skoro sam je stworzył?

On chce od nas tylko jednego: naszej do ludzi Miłości.

 


Alina Orlicka

Głos Ziemi


Nie zabraniaj mi: chcę tańczyć! – świszcze Wiatr.

–  Nie zatykaj mi ust: chcę oddychać!  –  dyszy Powietrze.

–  Nie brudź źródła: chcę pić! – szemrze  Woda.

–  Chroń mnie: chcę żyć! – szepcze Ziemia.


SERDUSZKO

Prawa autorskie,intelektualne i majątkowe Aliny Orlickiej  w zakresie pomysłu, tekstu i ilustracji - zastrzeżone.© Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie całości i fragmentów, przeróbek, plagiatu w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechniania i publikacji  - bez jej wiedzy i zgody.©


Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy:  zamieszczam na tej witrynie tylko autobiografię ( w znaczeniu encyklopedycznym ) i swoje utwory poetyckie  - pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy ani w inny sposób z uzytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.

Wdzięczność Gratitude