http://www.alinaorlicka.witryna.info/
Alina Orlicka salon w pałacu księżnej Daisy - przed moim recitalemAlina OrlickaAlina Orlicka Recital aktorski w salonie pałacu księżnej Daisy

Alina Orlicka

aktorka (PWST-Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna), artysta-muzyk, literaturoznawca i językoznawca. Prowadzi profesjonalną działalność artystyczno-twórczą w dziedzinie sztuki (teatr, muzyka, literatura, plastyka) oraz naukowo-pedagogiczną na dolnośląskiej wyższej uczelni.
Jest autorką tomików poezji: ,,W Ogrodzie Uczuć". ,,Rara Avis", ,,BCBG - Bon chic, bon genre", ,,Wiersze dla Ciebie", ,,Poezja Alladyny", cykl poezji dla dzieci - ,,Bajeczki do poduszeczki" – z serii: ,,Bawię uczę, wzruszam".
W serii tej ukazała się także prapremierowa w Polsce książeczka ,,Róża", która stanowi niejako szczęśliwe zakończenie losów ,,Małego Księcia" A. de Saint Exupery'ego, którą Autorka wydała w różnych wersjach dwujęzycznych m.in. w wersji angielsko-polskiej, niemiecko-polskiej, rosyjsko-polskiej, hiszpańsko-niemieckiej i esperancko-polskiej, otrzymując bardzo pochlebne recenzje profesorów literatury i muzyki. Każda z pozycji wydawniczych opatrzona jest płytą CD w aktorskiej interpretacji Autorki na tle pięknych motywów muzycznych, które Autorka określa mianem ,,kreartów"™, czyli  artystycznej kreacji wyobraźni, gdyż dzieła te, ze względu na oryginalną, autorską formę wydawniczą (w formie drukowanej i płyt CD ) oddziałują na czytelnika i słuchacza zarazem - pięknem polszczyzny, interpretacji aktorskiej i pięknej muzyki, w różnorodnych stylach i gatunkach muzycznych - do każdego wiersza innej! 
Alina Orlicka jest także autorką przygotowywanych do druku książek składających się z cyklu poetyckich opowiadań, z serii: ,,Opowieści Ari Botein",
refleksyjno-filozoficznej książki pt.: ,,Mitologia naszych czasów", opowiadań dla dorosłych: ,,Bucik Kopciuszka", ,,Lustro", ,,Eurydyka", ,,W Ogrodzie Wtajemniczeń", ,,Baśniowy Duszek", ,,Kalinka".

Alina Orlicka jest autorką licznych adaptacji sztuk teatralnych, dokonuje nagrań dla teatrów, radia i telewizji oraz nagrywa płyty CD ze standardami jazzowymi, poezją i literaturą piękną - w swojej interpretacji wokalno-aktorskiej, m.in. ,,Pana Tadeusza" i ,,Bajki" A. Mickiewicza, kolędy i pastorałki ,,Narodziła nam się Dobroć", ,,W Ogrodzie Uczuć" i inne. 
Autorka prowadzi intensywną działalność dziennikarsko-publicystyczną oraz szkolenia w zakresie emisji głosu, dykcji i impostacji głosu dla nauczycieli akademickich, studentów, nauczycieli oraz szkoleń dla biznesmenów w kierunku zjednywania sobie ludzi w osiąganiu sukcesu zawodowego. 
W dziedzinie sztuki - Alina Orlicka występuje z autorskimi recitalami aktorsko-wokalnymi: ,,W Ogrodzie Uczuć", ,,Magia teatru", ,,Nudzę się", ,,Piosenki ze szminką", ,,Opowieści wigilijne i pastorałki", ,,Z profilu. trzy czwarte, en face", ,,One Woman Show" oraz bierze udział w poetyckich spotkaniach autorskich.

Alina Orlicka

A graduate of the State Higher School of Theatre (Academy) in Cracov and of the Vocal Faculty of the Music School Jazz vocalist, performer of different types of song.

During studies took part in Students’ Song Festivals, Student Singers Festivals in Cracov and Opole, “Fama” Festivals of Artistic Youth, and in international meetings of theatre groups.

Cofounder and vocalist of big-band with which she gave concerts and made recordings under the protectorate of the Polish Society of Jazz in Wrocław.

For two consecutive years she worked in the State School of Music (secondary grade) in Wrocław as a teacher of elocution and recitation, basic acting and movement on stage.

Then she took up posts in drama and music theatres, among others in the Theater in Targówek in Warsaw.

During her many years long activity in Warsaw she cooperated with the metropolian cabarets and actors, gave concerts in jazz club. She cooperated with Film Producers, Polish Radio and Television and the Studio of Films Elaboration in Warsaw.

She was a member of jury during vocal and song-singing competitions. She ran workshops and gave lectures on jazz song and vocalism, on different methods of voice modulation during studio recordings and at work with the stage microphone.

She cooperated with many composers.

She took part in vocal recording of illustrative music for films and theatre performances and in TV programs, example: ,,My homeland - my language”.

Since 1990 she’s been working as a lecturer in the Vocalism and Acting Studio the Studio of Composing Theatre and Film Music in Wrocław. She conducts mastery courses of song interpretation and of acting, show lessons for students of the State Higher School of Theatre, she runs consultations for pupils, students and graduates of vocal faculties in secondary schools of music and in Academies of Music.

Since 2001 she’s been managing organized by herself Festival “Meetings of Young Singers” and the Competition of Song Interpretation.

Pedagogical activities based on her own programs:

a) - giving lessons on a wide range of the art of acting and singing;

b) - giving courses on propaedeutics of the theatre and film art;

c) - teaching courses on the art of sound amplification and illumination in the theatre and film;

d) - running courses on elocution and body language for businessmen and teachers.

Creative activities:

A very big number of concerts – recitals under the protectorate of different concert agencies, among others the Metropolitan Concert Hall in Warsaw, Concerts Agency at the Theatre in Targówek District in Warsaw, Lower Silesian Society of Music in Wrocław, Wałbrzych Society of Music in Szczawno-Zdrój, Polish Society of Jazz,

Next recitals:

,,Songs with a lipstick”, ,,I’m bored”, ,,One Woman Show”, ,,This is Wonderful World”, ,,From the Profile, 3/4, En Face”.

Phonographic activity:

a) - archival recordings for the Polish Radio;

b) - recording a cassette with the most famous standards of jazz music and actors song;

c) - recording a cassette with Polish and world carols;

d) - recording on cassettes of ,,Mr. Tadeusz” and ,,Tales” by Polish national bard Adam Mickiewicz from the epoch of Romanticism , with the beautiful music.

e) - recording a cassette with poetry of different actors, with own music and music of different composers;

Art activity:

a) graphics, illustrations, theatre stage design, painting (oil technique) - big format easel portraits, among others for own recitals of actors.

A l i n a   O r l i c k a

Bréve présentation de l’activité artistique

Licenciée du Conservatoire National d’ Art Dramatique à Cracovie ( le titre licencié en art ) et licenciée de la Faculté Vocale de l’ Ecole de la Musique. Chanteuse de la musique jazziste, exécutante de divers genres des chansons.

Durant les étude selle prenait part dans les Festivals de la Chanson d’Etudiante, lesFestivals des Chanteurs Etudiants à Cracovie et à Opole, dans les Festivals d’Art de Jeunesse Fama et a participé aux réunions internationales des troupes théatrales.

Confondatrice et la chanteuse du groupe big band avec qui elle donnait des concerts et enregistrait des compositions musicales sous l’égide de l’ Association Polonaise du Jazz.

Pendant deux années suivantes, elle travaillé à lù Ecole Nationale de Musique du duexiéme cycle en qualité de l’enseignant de diction et de déclamation, des taches élémentaires d’un acteur et du mouvement sur la scéne.

Ensuite, elle a travaillé dans les théatres dramatiques et musiques comme Théatre sur Targówek - Rampa à Varsovie.

Pendant son activité de plusieurs années à Varsovie, elle a collaboré avec des cabarets des acteurs de la capitale et donnait des concerts dans clubs de jazz. Elle a collaboré avec Des Maisons des Films, avec Radio et la Télevision Polonaise et avec le Studio d’Adaptation des Films à Varsovie.

Pendant son activité de plusieurs années à Varsovie, elle a collaboré avec des cabarets des acteurs de la capitale et donnait des concerts dans clubs de jazz. Elle a collaboré avec Des Maisons des Films, avec Radio et la Télevision Polonaise et avec le Studio

d’Adaptation des Films à Varsovie.

Elle était membre de jury des concours vocaux  de la chanson, donner des cours et des

conférences sur la chanson et la science du vocal jazziste, sur des diverses méthodes de se servir de la voix pendant les enregistrements en studio d’enregistrement et sur le travail avec le microphone d’estrade.

Elle a pris en charge la collaboration artistique avec plusieurs compositeurs et poétes  et d’autres. Elle a participé aux energistrements de la musique vocale d’illustration pour des films et des spectacles théatraux. Elle a participé aussi aux  programmes à la télévision „La patrie, la langue polonaise”.

Depuis 1990 elle travaille comme la professeur dans le Studio Vocal – Artistique et le Studio de Compositeur de la Musique Dramatique et pour le Film  à Wrocław. Elle donne des cours de maitre d’ interprétation de la chanson et des cours d’acteur, des modéles pour des étudians de PWST ( Conservatoire National d’Art Dramatique), des consultations pour des élèves, des étudiants  et diplomés des facultés vocales des Ecoles de Musique du du Second Degré et de l’Academie de Musique.

Depuis 2001 elle dirige, organise par elle-meme, le Festival de la Réunion des Jeunes Chanteurs etle Concours d’Interpretation de la Chanson.

L’activité pédagogique basée sur des programmes d’auteur:

la réalisation des cours en large matiére de l’art d’acteur et vocal ;

-         la réalisation des cours de propédeutique de l’art théatrale et de film;

-         la réalisation des cours en matiére de l’art d’éclairage et de la sonorisation dans

le théatre et dans le film;

la réalisation des cours de diction avec des cours de se servir dela voix pour les enseignants;

la réalisation des cours pour hommes d’affaires et pour des enseignants de langage du corps et des cours didactique ;

L’activité créative :

Musique: la compositions de la musique pour bien d’oeuvres :la compositions de la musique pour bien d’oeuvres:

Plastique: des illustrations, la scénographie, l’exposition des ses propres

d’oeuvres d’art ;

Journalistique: la collaboration avec des éditions et avec des magazines;

L’activité de concert:

Le grand nombre les concerts-récitals sous l’égide des agences de concert, entre

autres de  l’Estrade Capitale à Varsovie, de l’ Agence de Concert à Cracovie prés

du Théatre sur Targówek à Varsovie /Théatre Rampa/, de la Societé Musique de la basse Silésie à Wrocław, de la Sociéte Musique de Wałbrzych à Szczawno- Zdrój, de l’Association Polonaise de Jazz, de l’Estrade, de l’Impart.

Les récitals suivants:

« La Chanson avec le rouge à lévres »

« Je m’ennuie »

« One woman show »

“ This is wonderful world”

“ De profil, les trois quarts, en face ‘’

L’activité phonographique:

les enregistrements d’archive pour Radio Polonaise ;

l’enregistrement des plus célèbres standards de la musique jazziste et de la

chanson d’acteur;

l’enregistrement des chants de Noel polonaise et du monde;

l’enregistrement du texte de l’épopée „Monsieur Tadeusz” et des „Fables” de notre

grand poéte national de l’époque du Romantisme Adam Mickiewicz , avec la musique.

l’enregistrement de la poésie de divres poétes, l’accompagnement  de ma propre

musique  ou de la musique d’autres compositeurs;

L’activité plastique:

Des arts graphiques, la scénographie théatrale, des tableaux peints de la technique

a l’huile – la peinture de chavalet de portraits de grand format, entre autres comme

des éléments de la scénographie pour des propres récitals d’acteur.

Alina Orlicka

Die Schauspielerin (PWST - Staatliche Theaterhochschule), Künstler-Musikerin, Literaturkundschaftlerin und Sprachwissenschaftlerin. Sie führt eine professionelle künstlerisch-schöpferische Tätigkeit im Kunstbereich (Theater, Musik, Literatur, Plastik) und wissenschaftlich- pädagogisches Mitwirken auf der Hochschule in Niederschlesien.

Sie ist Autorin Poesieausgaben: „Im Garten der Gefühle“, „Rara Avis“, „BCBG-Bon chic, bon genre“, „Gedichte für Dich“, ,,Alladyna Poesie“ eine Reihe von Poesie für die Kinder, „Märchen zum Schlafkissen“ aus der Reihe: ,,Lehren, unterhalten, bewegen".
Aus dieser Serie erschien auch in Polen ein Vorschau-Buch „Die Rose“, das eine glückliche Vollendung der Geschichte “Der kleine Prinz “ von A. de Saint Exupery ist. Die zweisprachige Ausgabe dieses Buches erfolgte in verschiedenen Sprachen u.a. englisch-polnisch, deutsch-polnisch, russisch-polnisch, spanisch-deutsch und esperanto-polnisch, wofür sie positive Bewertungen seitens Literatur-und Musikprofessoren bekommen hat.
Alina Orlicka ist auch die Autorin eines Buches, das sich aus paar Geschichten zusammensetzt: „Geschichten-Expeditionen-Reflexionen von Ari Botein“- ausgegeben in polnisch-englischer Fassung, reflexion-philosophisches Buches ,,Mythologie der Gegenwart", zahlreiche Anpassungen Theaterstücks, tätigt Aufnahmen für Theater, Radio und Fernsehen sowie in digitaler Form auf CD - Platten mit Poesie und schöngeistige Literatur ( Belletristik ) mit ihrer gesanglichen - schauspielerischen Interpretation u.a. ,,Herr Tadeusz " und ,,Märchen" von A. Mickiewicz , Weihnachtslieder und Weihnachtsgeschichten ,,Uns ist die Güte geboren ", ,,Im Garten der Gefühle" und andere.
Die Autorin übt eine intensive jurnalistische Tätigkeit aus und macht die Schulungen im Bereich Stimmenklang, Diktion und Artikulation der Stimme für die akademische Lehrer, Studenten, Lehrer und Geschäftsmänner in der Zielrichtung die Menschengefühle in beruflichem Erfolg zu gewinnen.
In der Kunstaktivitäten tritt Alina Orlicka mit ihren Schau-und Vokalspielen auf: „Im Garten der Gefühle“, ,,Theatermagie“„Ich langweile mich“„Die Lieder mit Lippenstift“„Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder“„Vom zweidrittel Profil, en face“ . Sie nimmt auch in poetischen Präsentationen teil.

***

Alina Orlicka, aktorka (PWST- krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna), artysta-muzyk, literaturoznawca i językoznawca. Prowadzi profesjonalną działalność artystyczno-twórczą w dziedzinie sztuki (teatr, muzyka, literatura, plastyka) oraz naukowo-dydaktyczną na dolnośląskiej wyższej uczelni.Jest autorką tomików poezji: ,,W Ogrodzie Uczuć", ,,Rara Avis", ,,BCBG - Bon chic, bon genre",,Wiersze dla Ciebie", ,,Poezja Alladyny", cykl poezji dla dzieci ,,Bajeczki do poduszeczki" -z serii: ,,Bawię uczę, wzruszam".W serii tej ukazała się także prapremierowa w Polsce książeczka ,,Róża", która stanowi niejako szczęśliwe zakończenie losów "Małego Księcia" A. de Saint Exupery'ego, którą Autorka wydała w różnych wersjach dwujęzycznych m.in. w wersji angielsko-polskiej, niemiecko-polskiej, rosyjsko-polskiej, hiszpańsko- niemieckiej i esperancko-polskiej, otrzymując bardzo pochlebne recenzje profesorów literatury i muzyki.

Alina Orlicka jest także autorką książki, składającej się z cyklu opowiadań:,,Opowieści Ari Botein: Rozmowy-Wyprawy-Fascynacje-Refleksje Ari Botein" -  refleksyjno-filozoficznej książki pt.: ,,Mitologia naszych czasów", opowiadań: „Kora”, „Penelopa”, „Czarny”, ,,Kalinka", ,,Baśniowy Duszek", ,,W Ogrodzie Wtajemniczeń",  ,,Czarownica", licznych adaptacji sztuk  teatralnych, m.in. ,,Piękna Belissa - Romans Perlimplina i Belissy" i ,,O Donii Rosicie i Don Cristobicie" - wg. F. G. Lorki, ,,Pastorałka" -wg L.Schllera, dokonuje nagrań dla teatrów, Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrywa płyty CD ze standardami jazzowymi, poezją i literaturą piękną, w swojej interpretacji wokalno-aktorskiej, m.in. ,,Pana Tadeusza" i ,,Bajki" A. Mickiewicza, kolędy i pastorałki ,,Narodziła nam się Dobroć", ,,W Ogrodzie Uczuć" i inne.
Autorka prowadzi intensywną działalność dziennikarsko-publicystyczną oraz szkolenia w zakresie emisji głosu, dykcji i impostacji głosu dla nauczycieli akademickich, studentów, nauczycieli oraz szkoleń dla biznesmenów w kierunku zjednywania sobie ludzi w osiąganiu sukcesu zawodowego.
W dziedzinie sztuki - Alina Orlicka występuje z autorskimi recitalami aktorsko-wokalnymi: ,,W Ogrodzie Uczuć", ,,Magia teatru", ,,Nudzę się", ,,Piosenki ze szminką", ,,Opowieści wigilijne i pastorałki", ,,Z profilu. trzy czwarte, en face" oraz bierze udział w poetyckich spotkaniach autorskich.
Алина Орлицка, актриса (ПВСТ - Государственная высшая театральная школа), артист-музыкант, литературовед и языковед. Занимается профессиональной художественно-творческой деятельностью в области искусства (театр, музыка, литература, изобразительные искусства) а также научно- преподавательской деятельностью в нижнесилезском   вузе.Автор сборников поэзии: ,,В Oгороде чувств", ,,Rara Avis", ,,BCBG - Bon chic, bongenre", ,,Стихотворения для тебя", „Время на грустные? стихи?” ,,Поэзия Алладины", цикл поэзии для детей: ,,Басенки к  подушечке" - из серии ,,Развлекаю, учу, волную". В этой серии опубликована была также прапремьерная в Польше книжка ,,Роза", являющаяся в некоторой степени счастливым окончанием "Маленького  принца" Антуана де Сент-Экзюпери, которую Алина Орлицка издала в разных двуязычных версиях, в том числе  английско-польской, немецко-польской, русско-польской, испанско-немецкой и эсперанто-польской версиях, получив за серию очень лестные отзывы профессоров литературы и музыки.Алина Орлицка является автором трилогии - книги, состоящей из цикла рассказов:,,Повести – экспедиции - рефлексии Ари Ботэин", изданных в двуязычных версиях, автором рефлексийно-философской книги : ,,Мифология нашего времени",рассказов: „Кора”, „Пенелопа”, „Чёрный”, многочисленных адаптаций театральных пьес. Производит звукозаписи для театра, радио и телевидения, а также записывает компакт диски с джазовыми стандартами, поэзией и беллетристикой - в своей вокально-актёрской интерпретации, в том числе ,,Пана Тадеуша" и ,,Сказок"А. Мицкевича, колядками и пасторалями ,,Народилась Доброта", ,,В Oороде чувств" и другие. Артистка ведёт интенсивную газетно - публицистическую деятельность, занимается обучением в области  эмиссии голоса, дикции и постановки голоса для академических учителей и студентов, а также обучением бизнесменов по расположению к себе людей для достижении профессионального успеха. В области театрального искусства Алина Орлицка выступает с авторскими актёрско-вокальными программами: ,,В Oгороде чувств", ,,Магия театра", ,,Мне скучно", ,,Песенки с губной помадой", ,,Рождественские повести и пасторали", ,,Профиль. вполоборота, анфас", ,,One Woman Show". Участвует в поэтических авторских встречах.
***
Alina Orlicka, aktorka (PWST-Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna), artysta-muzyk, literaturoznawca i językoznawca. Prowadzi profesjonalną działalność artystyczno-twórczą w dziedzinie sztuki (teatr, muzyka, literatura, plastyka) oraz naukowo-pedagogiczną na dolnośląskiej wyższej uczelni.Jest autorką tomików poezji: ,,W Ogrodzie Uczuć". ,,Rara Avis", ,,BCBG - Bon chic, bon genre", ,,Wiersze dla Ciebie", „Czas na smutne? wiersze?”, ,,Poezja Alladyny", cykl poezji dla dzieci: ,,Bajeczki do poduszeczki" – z serii ,,Bawię uczę, wzruszam". W serii tej ukazała się także prapremierowa w Polsce książeczka ,,Róża", która stanowi niejako szczęśliwe zakończenie losów ,,Małego Księcia" A. de Saint Exupery'ego, którą Autorka wydała w różnych wersjach dwujęzycznych m.in. w wersji angielsko-polskiej, niemiecko-polskiej, rosyjsko-polskiej, hiszpańsko-niemieckiej i esperancko-polskiej, otrzymując bardzo pochlebne recenzje profesorów literatury i muzyki.Alina Orlicka jest także autorką trylogii, książki, składającej się z cyklu  opowiadań, zawartych w  4-tomach:,,Opowieści Ari Botein: Wyprawy-Rozmowy-Fascynacje-Refleksje Ari Botein", wydanych w dwujęzycznych wersjach językowych, refleksyjno-filozoficznej książki pt.: ,,Mitologia naszych czasów", opowiadań: „Kora”, „Penelopa”, „Czarny”, ,,Kalinka", ,,Baśniowy Duszek", "W Ogrodzie Wtajemniczeń",  ,,Czarownica", licznych adaptacji sztuk teatralnych m.in.,,Piękna Belissa - Romans Perlimplina i Belissy"  i ,,O Donii Rosicie i Don Cristobicie" - wg. F.G.Lorki, ,,Pastorałka" - wg L.Schillera, dokonuje nagrań dla teatrów, radia i telewizji oraz nagrywa płyty CD ze standardami jazzowymi, poezją i literaturą piękną - w swojej interpretacji wokalno-aktorskiej, m.in.,,Pana Tadeusza" i ,,Bajki" Adama Mickiewicza, kolędy i pastorałki ,,Narodziła nam się Dobroć", ,,W Ogrodzie Uczuć" i inne. Autorka prowadzi intensywną działalność dziennikarsko-publicystyczną oraz szkolenia w zakresie emisji głosu, dykcji i impostacji głosu dla nauczycieli akademickich, studentów, nauczycieli oraz szkoleń dla biznesmenów w kierunku zjednywania sobie ludzi w osiąganiu sukcesu zawodowego. W dziedzinie sztuki - Alina Orlicka występuje z autorskimi recitalami aktorsko-wokalnymi:,,W Ogrodzie Uczuć", ,,Magia teatru", ,,Nudzę się", ,,Piosenki ze szminką", ,,Opowieści wigilijne i pastorałki", ,,Z profilu. trzy czwarte, en face", ,,One Woman Show" oraz bierze udział w poetyckich spotkaniach autorskich.

Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy:  zamieszczam na tej witrynie tylko autobiografię ( w znaczeniu encyklopedycznym ) i swoje utwory poetyckie  - pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy ani w inny sposób z uzytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.